Obiekty rolnicze

Ostatnie realizacje w zakresie obiektów rolniczych

Lp.InwestorRealizacja
1 Inwestor prywatny Projekt budowlany budynku inwentarskiego (obora), oraz zbiornika na gnojowicę i płyty obornikowej w Skrzetuszu.
2 Rolpol
Projekt budowlany urządzenia do rozładunku zbóż, oraz budowy czterech silosów zbożowych w Uścikowie.
3 Centrum Ogrodnicze Zamienny projekt budowlany rozbudowy budynku magazynowego w zabudowie rolniczej z przeznaczeniem na cele ogrodnicze w Bogdanowie.
4 Inwestor prywatny Projekt magazynu na paszę w m. Bogdanowo
5 Inwestor prywatny Projekt budowy chlewni w m. Tłukawy.
6 Firma Rozalczyk Mieszalnia Pasz i Koncentratów Projekt fundamentów pod silosy na zboże i pasze wraz z projektem budowy wieży pod przenośnik kubełkowy o wys. 21 m w m. Parkowo.
7 Inwestor prywatny Projekt budynku inwentarskiego w m. Bębnikąt.