Budynki komercyjne

 Ostatnie realizacje w zakresie budynków komercyjnych

Lp.InwestorRealizacja
1 Rosmann Projekt przebudowy budynku handlowego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego.
2 Inwestor prywatny Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową zlokalizowanego w miejscowości Oborniki przy ul. Kowanowskiej
  • kubatura 2874 m3
  • powierzchnia użytkowa 699 m2
3 Inwestor prywatny Projekt budynku biurowo-magazynowego zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Romana Maya.
4 Begier Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową w Obornikachh przy ul. Mickiewicza
  • kubatura 5302 m3
  • powierzchnia użytkowa 878 m2
5 Inwestor prywatny Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczo - garażowego wraz z rozbudową na pawilon handlowy do sprzedaży roślin i sprzętu ogrodniczego w Uścikowcu.
6 Rajbud Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo - produkcyjnego na obiekt handlowo - usługowy w m. Wągrowiec.
7 Firma handlowa ART-BUD Projekt budynku usługowego z przeznaczeniem na cele handlowe w m. Oborniki, ul. Chłopska.