Budownictwo inżynieryjne

Nasza oferta obejmuje wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją niezbędną do uruchomienia procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy robót (przetargowej). W ramach budownictwa inżynieryjnego wykonujemy projekty infrastruktury komunikacyjnej,  dokumentacje mostów, wiaduktów, kładek, tuneli, przepustów oraz przejść dla zwierząt. W skład infrastruktury komunikacyjnej objętej zakresem naszej działalności wchodzi budowa dróg krajowych, wojewódzkich, obwodnic miast, ulic, parkingów oraz placów.