Koleje

Ważniejsze realizacje z zakresu infrastruktury kolejowej

Lp.InwestorRealizacja
1 Urząd Miasta w Koninie Projekt budowlany i wykonawczy wiaduktu w ciągu bocznicy kolejowej P.K.N. Orlen S.A., nad łącznikiem drogowym ulic w Koninie
  • L = 34,80 m
2 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Projekt budowlany wiaduktu kolejowego  nad ul. Śremską w Mosinie w km 145,650 linii Wrocław – Poznań
  • L = 11,50m
3 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Projekt budowlany wiaduktu kolejowego nad ul. Czechosłowacką w Poznaniu w km 160,857 linii kolejowej Wrocław – Poznań
  • L = 19,60 m   
4 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Projekt budowlany wiaduktu kolejowego w Luboniu w km 156,990 linii Wrocław – Poznań
  • L = 25,35 m
5 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Projekt budowlany remontu wiaduktu kolejowego w km 158,461 linii Wrocław – Poznań; nad ul. Powstańców Wlkp. w Luboniu
  • L = 8,20m
6 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Projekt budowlany wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nad linią kolejową Wrocław – Poznań w km 155,249
  • L = 112,50 m
7 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Projekt budowlany mostu nad rzeczką, w km 155,463linii Wrocław – Poznań
  • L = 5,40m
8 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Projekt budowlany wiaduktu kolejowego jako przejścia pod torami, w km 155,836 linii Wrocław – Poznań
  • L = 4,40m
9 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Projekt dojazdów do wiaduktów nad linią kolejową E-65 w km 67,900 i 63,900.