Strona główna

Pracowania Projektowa MOST s.c. powstała w 1996r. Od początku istnienia ukierunkowani jesteśmy na tworzenie kompleksowych rozwiązań projektowych. Nasza działalność obejmuje zagadnienia w zakresie inżynierii lądowej, architektury oraz urbanistyki. Wykonujemy pełnobranżowe dokumentacje projektowo-wykonawcze wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

Zakres działalności:

 • plany zagospodarowania przestrzennego
 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • koncepcje urbanistyczne
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty przemysłowe
 • obiekty sportowe
 • obiekty rolnicze
 • obiekty inżynierskie
 • obiekty liniowe
 • budynki mieszkalne wielorodzinne
 • budynki mieszkalne jednorodzinne
 • koncepcje programowo – przestrzenne
 • studia techniczno – ekonomiczno – środowiskowe
 • programy funkcjonalno-użytkowe
 • pełnienie obowiązków Inwestora zastępczego
 • kosztorysy
 • specyfikacje